Gesproken TV-ondertiteling voor slechtzienden via smartphone

Welkom op de toegankelijk-stemmenpagina van Solutions Radio!

Hier proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over alle ins en outs wat betreft toegankelijk stemmen voor mensen met een visuele beperking.
Mocht u na het doorlezen en bekijken van alle informatie nog vragen hebben, dan staan onderaan de pagina de gegevens waar u met u vragen terecht kunt.


Toegankelijk stemmen en de Verenigde Naties

Het zelfstandig kunnen uitbrengen van een stem tijdens gemeentelijke, provinciale, landelijke of Europese verkiezingen is voor velen een vanzelfsprekende zaak.
Voor mensen met een visuele beperking is dit helaas niet het geval. Tot op heden zijn zij altijd afhankelijk van begeleiders, die voor hen het gekozen rondje rood kleuren.
Iedere stemgerechtigde moet echter in de gelegenheid zijn/haar stem onafhankelijk te kunnen uitbrengen. Dit zegt het amendement van het Verenigde Naties gehandicaptenverdrag uit 2016.
De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) schaart zich achter dit amendement en stimuleert Nederlandse gemeente zich in te spannen, om mensen met (bijvoorbeeld) een visuele beperking de gelegenheid te geven hun stem zelfstandig uit te brengen, zonder tussenkomst van derden en zo, dat geheimhouding kan worden gegarandeerd.

Toegankelijk stemmen in Nederland

In een groeiend aantal gemeenten worden voorzieningen getroffen zodat visueel beperkten zelfstandig kunnen stemmen. Op dit moment rusten ca 51 gemeenten minimaal één stembureau uit met speciale voorzieningen die bestaan uit een Soundbox met hoofdtelefoon en een Stemmal.

Met de Soundbox kan de kieslijst beluisterd worden. De Stemmal helpt het juiste rondje te vinden dat rood gekleurd moet worden.

Samenwerkende partners

In 2017 werd door de Gemeente Den Haag het initiatief genomen om te onderzoeken wat er moest gebeuren om iemand met een visuele beperking zelfstandig te kunnen laten stemmen.

Dat leidde tot een samenwerkingsverband tussen de Oogvereniging (belangen vereniging voor visueel beperkten), Solutions Radio (bedenker en fabrikant van de Soundbox), het FabLab Den Haag (bedenker en fabrikant van de Stemmal) en de CBB, de  Christelijke Blinden Bibliotheek (Inspreken van de Kieslijsten. Deze samenwerking heeft geleid  tot  de huidige oplossing.

Informatie over deze partners kunt u vinden:

Voor de Soundbox:    
Solutions Radio Delft Tel: 015 – 62 59 55 E-mail: info@solutionsradio.com
Voor de Stemmal:    
Fablab Den Haag Tel: 070 383 3188 E-mail: www.fablabdenhaag.nl
Voor algemene informatie:    
De Oogvereniging www.oogvereniging.nl  

Deelnemende gemeente

Steeds meer gemeenten scharen zich achter het amendement van de Verenigde Naties en zien het belang in van het toegankelijk maken van de verkiezingen voor alle Nederlanders.
Onderstaande gemeenten hebben met de Soundbox en de Stemmal de Tweede Kamer Verkiezingen in maart 2021. Met daaronder de gemeenten die ons nu al hebben laten weten dat zij voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 (GR22) eveneens deze voorzieningen willen treffen.

Gemeenten die reeds over voorzieningen beschikken: (50 stuks)

EXTRA Gemeenten die nu al hebben laten weten dat zij voor GR22 ook voorzieningen zullen treffen.

Handleiding van de Soundbox

Download hier de handleiding voor de Soundbox

Demonstratie

Luister hier naar de gesproken demonstratie van de Soundbox:


Offertes en prijzen

Download hier een voorbeeld offerte voor de prijzen